Peraduan Reka Logo 1Malaysia Maya

Latar Belakang
1Malaysia Maya ini ditujukan khas untuk menyediakan ruang bagi Rakyat Malaysia mengeksplorasi kemudahan Maya dan ICT yang tersedia di zaman ini.
Antara perkhidmatan yang akan dibekalkan ialah khidmat nasihat dan juga pembangunan dengan kemudahan ICT seperti pembinaan laman web, sistem komunikasi melalui internet, penyelenggaraan pelayan (server), dan yang berkaitan dengan teknologi ICT terkini.
 
Rekabentuk logo 1Malaysia Maya
Sekarang anda boleh menjadi sebahagian daripada sejarah 1Malaysia Maya ini.
Anda bebas menyatakan atau meluahkan buah fikiran anda mengenai bagaimana logo ini mewakili 1Malaysia Maya. Anda juga bebas untuk memilih gaya dan konsep. Tetapi ingat, anda perlu menulis rasional untuk logo anda dengan tidak melebihi daripada 140 aksara.
Paling penting sekali, anda dikehendaki "Like" kami di http://www.facebook.com/pages/1Malaysia-Maya/138274342929743 dan ikuti kami di http://twitter.com/1MalaysiaMaya
 
Maklumat Peraduan
Spesifikasi kualiti
600px x 200px pada resolusi 72dpi yang disimpan dalam format *.png, *.jpg, atau *.gif
Ciri-ciri reka bentuk
Karya seni mesti mengandungi perkataan "1Malaysia Maya".
Cara penyertaan

 
Hadiah
Domain name pilihan .com / .net / .org dan web hosting berkapasiti besar >10GB PERCUMA seumur hidup (minima 30 tahun) bernilai lebih daripada RM10,000 untuk dimenangi.
 
PROSES penghakiman

 • Semua keputusan oleh panel hakim peraduan adalah muktamad.
 • Mana-mana surat-menyurat selepas pengumuman pemenang tidak akan dilayan oleh pihak 1Malaysia Maya (selepas ini dikenali sebagai "Penganjur").
 • Pihak Penganjur tidak semestinya bertanggungjawab untuk menggunakan mana-mana logo yang berjaya yang berjaya sebagai logo utama.
 • Panel hakim akan mengambil kira faktor-faktor berikut apabila memilih kerja seni sebagai pemenang
  1. Logo mesti kerja asal peserta
  2. Logo yang tidak disertai dengan penjelasan rasional akan dibatalkan secara automatik.

 
Terma & Syarat

 • Penganjur berhak untuk menolak penyerahan jika dianggap tidak sesuai atau tidak relevan.
 • Peserta akan hilang kelayakan jika dia / tidak memenuhi mana-mana sayrat yang dinyatakan.
 • Mana-mana peserta yang disyaki memebuat khianat akan tertakluk kepada siasatan dan tindakan undang-undang lanjut.
 • Hadiah tidak dipungut 14 hari selepas pengumuman pemenang akan dibatalkan.
 • Semua pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel pada 31 Ogos 2011.
 • Pengumuman Pemenang akan diumumkan kepada orang ramai di laman web (http://1malaysiamaya.com) dengan butiran nama dan logo yang berjaya.
 • Hanya pemenang yang meyahut atau membalas hubungan email atau telefon yang didaftarkan dibenarkan untuk menuntut hadiah.
 • Semua peserta mesti memindahkan hak-hak sepenuhnya (termasuk hak cipta) karya seni mereka kepada pihak Penganjur.
 • Penganjur diberikan hak eksklusif untuk menggunakan semua permohonan dalam bentuk asal atau diubah suai tanpa apa-apa sekatan kepada bilangan, fungsi, tempat dan masa. Ini termasuk penggunaan bahan komunikasi.
 • Peserta juga mengesahkan bahawa logo yang dikemukakan tidak menggambarkan apa-apa yang menyalahi undang-undang, kandungan merosakkan, mengancam, kesat, mengganggu keamanan, memfitnah atau mengaibkan dan tidak melanggar apa-apa tanda dagangan, hak cipta, reka bentuk atau hak mana-mana pihak ketiga lain.
 • Penganjur dan pekerja dan rakan kongsi tidak bertanggungjawab ke atas kerugian, tuntutan, ganti rugi atau kos yang disebabkan oleh pelanggaran peserta peraturan-peraturan ini.
 • Penyerahan hendaklah disifatkan, dan hendaklah kekal sebagai harta Penganjur.
 • Sebarang penyerahan yang melanggar mana-mana cap dagangan, reka bentuk hak cipta atau hak-hak pihak ketiga yang lain juga akan dibatalkan secara automatik.
 • Pihak Penganjur mempunyai hak mutlak untuk menghapuskan imej atau teks yang dianggapnya tidak sesuai.
 • Peserta memahami bahawa orang orang awam mempunyai akses kepada imej atau teks yang dimuat naik dan penggunaan terhadap hak cipta. Pihak
 • Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk muat turun secara haram, pelanggaran hak cipta atau penggunaan oleh orang awam.
 • Semua peserta meninggalkan hak untuk menyaman pihak Penganjur bagi kerosakan yang disebabkan oleh muat turun yang tidak sah di sisi undang-undang atau digunakan oleh pihak ketiga.
 • Penganjur berhak untuk meminda Syarat-syarat peraduan ini pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa notis terlebih dahulu kepada mana-mana pihak.
 • Pihak Penganjur akan menjalankan usaha terbaik untuk melindungi privasi peserta dan maklumat data. Bagaimanapun, Penganjur tidak dapat bertanggungjawab sekiranya terdapat apa-apa kerugian, kecurian dan atau pelanggaran.
 • Semua terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di sini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia.
 • Semua peserta secara automatik bersetuju dengan syarat-syarat peraduan apabila membuat pendaftaran atau penyerahan.