Salam 1Malaysia

Menyedari kepentingan dunia Maya dan ICT kepada semua, maka 1Malaysia Maya ini merupakan suatu projek kerjasama oleh Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Menyahut cabaran dunia dan pemimpinnya, kita sebahagian kecil dari Malaysia ini menyusun strategi dan langkah kecil agar tidak tersisih daripada arus kemajuan dunia.

Kami mahu bergerak seiring sebagai satu bangsa, yakni Bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak (walaupun peranan kecil sekali mana pun) ke arah mencapai matlamat yang sama iaitu membina sebuah Negara yang lebih maju, selamat, aman dan makmur serta mampu bersaing dengan masyarakat lain di dunia.

Buat masa ini secara khususnya, 1Malaysia Maya ini ditujukan khas untuk menyediakan ruang bagi Rakyat Malaysia mengeksplorasi kemudahan Maya dan ICT yang tersedia di zaman ini.

Slide Structure: 

Salam 1Malaysia!

1Malaysia Maya ini ditujukan khas untuk menyediakan ruang bagi Rakyat Malaysia mengeksplorasi kemudahan Maya dan ICT yang tersedia di zaman ini.